Nagyprogram

A nagyprogram tartalmának, dokumentálásának és benyújtásának követelményeiről a http://www.inf.elte.hu/tanulmanyi_es_oktatasi_ugyek/nagyprogram_kovetelmenyek menüpontban olvashatnak.

Vissza a lap tetejére


Vizsgaidőszak 2006/2007 tavaszi félév

Tisztelt Hallgatók!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2006/2007. tanév tavaszi félévének szorgalmi időszaka május 18-án zárul. A vizsgaidőszak 2007. május 21-től 2007. július 6-ig tart.

Kérjük, hogy a gyakorlati jegyeket legkésőbb június 8-ig írassák be leckekönyvükbe!

A leckekönyvet május 14-től lehet kikérni. Az indexek kiadásának feltétele a költségtérítés befizetését igazoló csekk (eredeti) vagy az átutalási megbízás másolatának bemutatása.

Leckekönyv nélkül vizsgázni nem lehet!

Az indexek felvételének megkönnyítésére 2007. május 14-től 18-ig a tanulmányi előadók hétfő, kedd, szerda és csütörtöki napokon 10-12-ig és 13-15-ig, pénteken 10-12-ig tartanak fogadóórát. A következő héten a szokásos félfogadási időben lehet felvenni a leckekönyvet. A leckekönyvek felvétele 2 hét, május 29-től szolgáltatási díj ellenében adható ki az index.

HKR 77. § (2) A hallgató leckekönyvébe az ETR-ben felvett kurzusok adatait - az ETR-ből kinyomtatott űrlap beragasztásával - a TO jegyzi be. Föl nem vett kurzus teljesítését elismerni nem lehet.

- A vizsgák befejezése után kérem ellenőrizze a leckekönyvbe beírt jegyet és az ETR-ben szereplő jegyet és minden jegyet írasson be a leckekönyvébe (ellenkező esetben 3.500.- Ft szolgáltatási díjat fizet tárgyanként). (HKR 84. § (1) Az oktató a kurzus vagy a vizsgakurzus értékelését a vizsgalapon és a leckekönyvben az érdemjegy (minősítés) számmal és betűvel való bejegyzésével, aláírásával és a dátum megadásával igazolja. Eltérés észlelése esetén a kari TO vizsgálatot kezdeményez. A hallgató a leckekönyvben törlést vagy javítást nem végezhet.

HKR 78. § (1) A hallgató a leckekönyvét legkésőbb a vizsgaidőszakot követő első munkanapon köteles leadni a kari TO-n. A szeptemberi kihagyó hallgatónak is le kell adni. Lásd dr. Kozma László dékán úr felhívását a leckekönyvek határidőben történő leadásáról. A leckekönyv késedelmes leadása csak szolgáltatási díj (3.000.- Ft) befizetése mellett lehetséges!

A HKR 110. § (1) alapján a hallgató nem részesülhet tanulmányi ösztöndíjban, ha a leckekönyvét időben nem adja le. (A 2006/2007. tanév 2. félévi teljesítmény után járó ösztöndíjat 2007. októberében nem kaphatja meg.)

HKR 416.§ (2) Egy tantárgy minden felvétele utáni első vizsga, valamint a tantárgy első felvétele után tett első javítóvizsga díjmentes. (3) A tárgy minden további vizsgájának térítési díja a Karon a mindenkori hallgatói normatíva legfeljebb 3 %-a. A térítési díj összegét a Kari Tanács állapítja meg minden tanévben. (3.500.- Ft) (4) Ha a hallgató nem jelent meg a vizsgán és nem igazolja, hogy távolmaradása indokolt volt, akkor a hallgatói normatíva 3%-ának megfelelő térítési díj szedhető. (3.500.-Ft)

Eredményes vizsgaidőszakot kívánok!

Budapest, 2007. május 4.

Bertáné Szepesi Magdolna
Tanulmányi osztályvezető

Vissza a lap tetejére


Dr. Kozma László dékán úr levele a Tanulmányi Osztályhoz

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

A 2/2007.(IV.4.) számú dékáni utasítással kapcsolatban kérem, hogy a leckekönyvek felvételének időszakában a munkatársak tájékoztassák a hallgatókat a következőkről:

1. Az egyetemi és a kari szabályzatok előírása szerint a leckekönyvet a hallgatók kötelesek leadni a Tanulmányi Osztályra az utolsó vizsga letétele utáni munkanapon, de legkésőbb a vizsgaidőszak befejezése után. Késedelmes leadás esetén külön szolgáltatási díjat kell fizetni a HKR 419.§ (5) alapján.

2. A HKR 110.§ (1) alapján a hallgató nem részesülhet tanulmányi ösztöndíjban, ha a leckekönyvét időben nem adja le.

Hívják fel a figyelmet arra is, hogy az esetlegesen méltányosságból őszre halasztott vizsga nem ok arra, hogy a júliusban befejeződő vizsgaidőszak végén a leckekönyvet ne adják le. Nem ok a leadás elmulasztására az esetleges tanári aláírások hiánya sem, ilyen esetben is a hallgató köteles a leckekönyvét leadni, és a Tanulmányi Osztály ekkor a szabályzatokban rögzített módon jár el a továbbiakban.

A fenti rendelkezések azt a célt szolgálják, hogy a leckekönyvek ellenőrzését a nyár folyamán a Tanulmányi Osztály munkatársai nyugodt körülmények között folytathassák.

Budapest, 2007. április 27.

Üdvözlettel:

Dr. Kozma László
dékán

Vissza a lap tetejére


Ipari nap 2007

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2007. május 10-én (csütörtök) az Eötvös nap keretében immáron hetedik alkalommal ismét megrendezzük az ELTE Informatikai Kara és az ELTE Informatikai Kara Hallgatói Önkormányzata szervezésében az Ipari nap 2007 rendezvényünket.

A rendezvény keretein belül lehetőséget szeretnénk adni az Informatikai Karral intenzív kapcsolatban álló cégek számára, hogy tájékoztató, ismeretterjesztő, bemutatkozó előadásokat tartsanak.

A rendezvényre olyan ipari szereplőket hívunk meg, akik szakmai odafigyeléssel és anyagi hozzájárulással segítséget nyújtottak az oktatás eszközállományának fejlesztésében és együttműködtek abban, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a szakma, valamint az oktatás szereplői között.
Az előzetes program az Informatikai Kar részéről itt olvasható.

Vissza a lap tetejére


Meghívó az ELTE Tudós Klub MULTIDISZCIPLINÁRIS MŰHELY c. rendezvényére

Tisztelettel meghívom Önt és munkatársait az ELTE Tudós Klub
MULTIDISZCIPLINÁRIS MŰHELY c. rendezvényére.

Téma: BEFOGADÓ - KIREKESZTŐ TÁRSADALOM

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői:

főelőadó: Dr. Könczei György egyetemi tanár - BGGYFK
korreferensek: Dr. Tausz Katalin egyetemi docens - TáTK
Dr. Messing Vera - TáTK
Dr. Munk Vera - TáTK
Sziklai Péter - TáTK
moderátor: Dr. Balázs János főiskolai tanár - BGGYFK

Ideje: 2007. április 26-án 18 óra
Helye: ELTE Díszterem
(Budapest, V. ker., Egyetem tér 1/3.)

Dr. Hudecz Ferenc
rektor

Vissza a lap tetejére


Pannon Gyakornoki Program

Szeptembertől indul a 2007-ben diplomázott pályakezdőknek készült Pannon Gyakornoki Program.

Az idén nyáron diplomázó egyetemistáknak és főiskolásoknak Pannon Gyakornoki Program néven másfél éves képzést indít szeptembertől a Pannon. A magyar távközlési piac meghatározó szereplője elsősorban a műszaki és kereskedelmi területekről várja a végzősök jelentkezését.

"A Pannon Gyakornoki Program másfél éve alatt az új kollégák olyan munkatapasztalatokat szerezhetnek, melyeket más akár több év alatt, mivel egy mentor felügyelete mellett különböző szakterületekkel ismerkednek meg a friss diplomások" - hangsúlyozta a képzés jelentőségét Kőnig Róbert, a Pannon HR vezérigazgató-helyettese.

"A program a legjobbak számára fél éves külföldi munka lehetőségét is magában rejti. Ezzel azok a már kiválasztott gyakornok élhetnek, akik a külföldi munkavégzésre is jelentkeznek, s az erre irányuló kiválasztáson sikeresen átesnek. Így a legbátrabbak, a legambíciózusabbak európai vagy ázsiai leányvállalatoknál is kipróbálhatják a valós élet munkafeladatait"- tette hozzá Kőnig Róbert.

Az új kollégák 18 hónapos kitartó és eredményes munkája akár szakértői karrier kezdetét is jelentheti a Pannonnál. A programra 2007. április 30-ig lehet jelentkezni a gyakornokiprogram@pannon.hu címre elküldött magyar és angol nyelvű önéletrajzzal.

További részletek: http://www.pannon.hu/pannon/karrier/gyakornoki_program/
Tanulmányi ösztöndíj 2006/2007. tanév II. félév
A 2006/2007. tanév II. félévének ösztöndíjtáblázata és számítási módszere itt található.
Az ELTE Egyetemi Színpad Alapítvány felhívása
Az ELTE Egyetemi Színpad Alapítvány felhívása letölthető pdf illetve doc formátumban.
Öveges Pályázat
Felhívás Öveges ösztöndíj elnyerésére a Pályázatok/Aktuális pályázatok menüpont alatt található.
Regisztráció, félévkezdés 2006/2007. tanév II. félév
A regisztrációval, félévkezdéssel, tárgyfelvétellel kapcsolatos információk
- nappali tagozatos hallgatók számára innen letölthetők,
- estis hallgatók számára a http://people.inf.elte.hu/saci/esti/taj2.htm oldalon találhatók.
A Hallgatói Követelményrendszer kivonata
A Hallgatói Követelményrendszer (a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete) felkerült a
Kar/A Kar szabályzatai menüpont alá.

A HKR legfontosabb tudnivalói segítségül a vizsgákhoz, a beiratkozáshoz és a tavaszi félév kurzusjelentkezéséhez innen letölthetők.

Vissza a lap tetejére